سند تحول بنیادین محور برنامه های آموزش و پرورش استابراهیم محمدی روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش ماکو افزود: تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای و تعلیم و تربیت علمی و فناورانه 6 بخشی است که در سند تحول بنیادین بر آن تاکید شده است.
وی به جایگاه معلم در سند تحول بنیادین و ترسیم جایگاه مدرسه در افق 1400 اشاره کرد و ادامه داد: این سند یک برنامه راهبردی است و تا سال 1404 باید تمام احکام سند که 131 راهکار دارد، عملیاتی شود.
امام جمعه ماکو نیز در این جلسه با تاکید بر اجرایی کردن بندهای مغفول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: شورای آموزش و پرورش باید به سمت اجرایی کردن سیاست های ابلاغی در راستای ارتقای تعلیم و تربیت در منطقه پیش برود.
حجت الاسلام ایوب رنجبری با اشاره به اینکه زمان کافی برای انجام برنامه های تربیتی در مدارس وجود ندارد، افزود: باید از ظرفیت اولیای دانش آموزان نیز در امر تعلیم و تربیت بهره برد .
وی افزود: امروز باید تربیت و تعلیم به صورت اقناعی انجام شود و در خصوص ارتقای باورهای مذهبی و دینی به ویژه نماز از اساتید حوزه، دانشگاه و کارشناسان خارج از بدنه آموزش و پرورش نیز استفاده کرد.
به گزارش ایرنا ، در این شورا بر اتمام مدارس در دست احداث ماکو از جمله کوثر و بهشت با پیشرفت فیزیکی 90 درصد ، لعیا با پیشرفت فیزیکی 80 درصد، فجر ولی کندی با پیشرفت 80 درصد و توسعه مدرسه تیز هوشان شهید بهشتی تاکید شد و احداث مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان منطقه آزاد ماکو به تصویب رسید.
2093 ** انتشاردهنده: صابر چهرقانیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید